Ge-Baek Hosin Sool

Škola Taekwon-Do ITF

Úvodní strana > Ge-Baek Hosin Sool > Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky


Škola GBHS

Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z. s. je spolek se sídlem Láskova 1802, Praha 11, 148 00. Aktuální kontaktní informace na vedoucího školy lze nalézt na webových stránkách www.tkd.cz.

Členství

Členem školy se stává osoba, která řádně vyplní a odešle elektronickou přihlášku na webových stránkách www.tkd.cz. Členství ve škole je na dobu neurčitou. Členství zaniká úmrtím, vyloučením vedoucím školy nebo na základě řádně vyplněné a odevzdané odhlášky.

Členské příspěvky

Člen školy má povinnost hradit členské příspěvky, a to i v případě, že aktivně nevyužívá služeb školy (nedochází na tréninky). Aktuální varianty členských příspěvků a jejich výši lze nalézt na webu www.tkd.cz v části „Členské příspěvky“.

Tréninky

Při řádném placení členských příspěvků má člen právo navštěvovat libovolný počet tréninků, které odpovídají zaplaceným členským příspěvkům (všechny tréninky, všechny mimopražské tréninky, …).

Členství v Českém svazu Taekwon-Do ITF

Každý člen školy je automaticky přihlášen do Českého svazu Taekwon-Do ITF, z. s. a stává se i jeho členem (bez členství v tomto spolku by nebylo možné udělovat mezinárodně uznávané technické stupně, účastnit se soutěží atp.). Veškeré členské příspěvky svazu hradí za člena škola GBHS.

Fotografie a videonahrávky

Na akcích školy pořizujeme fotografie a videa pro umístění na naše weby a propagační materiály. Pokud si nepřejete na nich být, domluvte se přímo na místě s fotografem. Najdete-li na webu vaší fotografii a nechcete-li, aby zde byla umístěna, napište nám to do emailu a my ji odstraníme.

Zpracování osobních údajů

Člen souhlasí s tím, aby Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z. s. zpracovávala a evidovala jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s členstvím v této škole (osobními údaji se má na mysli: jméno a příjmení, rodné číslo, email, telefon, adresa) a to za účelem komunikace se členem, evidence členských příspěvků, evidence technických stupňů. Z důvodu možného uznání dosaženého technického stupně při obnovení členství jsou údaje uchovávány i po ukončení členství. Osobní údaje jsou poskytnuty Českému svazu Taekwon-Do ITF, z. s. při přihlášení člena (viz kapitola Členství v Českém svazu Taekwon-Do ITF).

Verze 20180602

Stáhnout všeobecné podmínky v .pdf